Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Szentté avatott pápák képes leírás - Vatikán.tlap.hu
részletek »

Szentté avatott pápák - Vatikán.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: vatikan.tlap.hu » Szentté avatott pápák
Keresés
Találatok száma - 6 db
I. Kelemen pápa

I. Kelemen pápa

Traianus császár száműzte sok más kereszténnyel együtt. A legenda szerint a Krím-félszigeten végeztek kőfejtő munkát. Az ottani vízhiány csak fokozta szenvedésüket. Kelemen minden keresztényt buzdított az imádságra. Egyik alkalommal egy bárányt látott, amely a lábával gödröt kapart, abból pedig forrás fakadt. Ezzel a vízzel keresztelni is akart. Traianus kötelet akasztatott a nyakába, majd a tengerbe dobatta. Sokáig a halála napján azon a helyen megjelent Kelemen. Már a negyedik században templomot emeltek a tiszteletére.

II. Orbán pápa

II. Orbán pápa

II. Orbán (1042 - 1099. július 29.) néven lépett Szent Péter trónjára a 159. pápa. Eredeti nevén Otho vagy Odo de Chatillon avagy Odo de Lagery. Az 1088-ban trónra lépő egyházfő egyike a leginkább ismert pontifexeknek. Nevéhez kötődik ugyanis a keresztes háborúk elindítása, az első hadjárat kihirdetése. A francia származású pápa ugyan nem tölthetett sok időt Rómában, mégis a Római Kúria, azaz a Vatikán hivatali rendszerének alapítóját is tisztelik személyében. 1099-es halála után boldoggá avatták.

Nagy Szent Leó pápa

Nagy Szent Leó pápa

Szent Leó, aki az Egyházban a ,,Nagy'' megtisztelő jelzőt kapta, már jóval pápasága előtt jelentős hivatalokat töltött be a római klérusban. Azok a tulajdonságok, amelyek annyira kiemelkedővé teszik a pápák sorában, már I. Celesztin és III. Sixtus fődiákonusaként kibontakoztak benne: alapos teológiai képzettség, spekulatív készség, biztos ítélőképesség, érzékenység az idők jelei iránt, gyors reagáló képesség, s mindehhez józan tekintélytudat. Egyszóval belső dinamizmussal teljes jellem volt, ugyanakkor mély hivatástudat hatotta át egész személyiségét.

Nagy Szent Leó pápa napja

Nagy Szent Leó pápa napja

A hittudósok és a szónokok védőszentje. Legendája szerint azt a levelet, amelyet az eretnekek ellen írt, Szent Péter sírjára tette, hogy Róma első püspöke végezze el rajta a szükséges változásokat. Ezt követően Szent Péter egy látomásban hozta Leó tudtára a javításokat.Leó Toscanából származott. I. Celesztin pápa idejében archidiakónus volt. 440-ben lett III. Sixtus pápa utóda. A keresztény hit oltalmazójaként, a nyugati kultúra védelmezőjeként is kiemelkedő szerepe volt. 452-ben Mantuánál visszafordulásra bírta Attila hun királyt. 455-ben sikerült elérnie, hogy Genserich vandál vezér megóvja Rómát a gyilkosságoktól és a gyújtogatásoktól; a fosztogatásokat azonban sajnos nem sikerült megakadályoznia.

November 10. - Nagy Szent Leó pápa

November 10. - Nagy Szent Leó pápa

I. (Nagy Szent) Leó volt a 45. pápa, aki Szent Péter trónját elfoglalhatta. 440. szeptember 29-étől uralkodott az egész egyház felett, és több mint 21 éves uralkodása alatt megváltoztatta a keresztény világot. Alapjaiban szilárdította meg Róma hatalmát. A pápa befolyása az élet és a romjaiba dőlt birodalom minden területén soha nem látott mértékű lett. Munkássága után méltán kapta meg az utókortól a Nagy jelzőt.

Szent II. Sixtus pápa

Szent II. Sixtus pápa

Augusztus hónapban két csodálatos ünnepe van hazánknak: égi édesanyánk, Nagyboldogasszony és nagy királyunk, Szent István ünnepnapja. Szorosan összefüggenek a magyar lélekben, hiszen a szent király Szűz Mária kezeibe tette országát, nemzetünket. Tehát vissza kell tekintenünk, múltunkból kell erőt merítenünk, igaz útvonalat kell keresnünk életünk hajójának. Múltunk stabil, kereszténységünk erős sziklaalapokra épült. Ilyen alapkő volt II. Sixtus pápa. A keresztényüldözések idején a nagy tudású filozófust szentmise közben tartóztatták le, és lett rövidesen Krisztus mártírja. Egy olyan kor gyermeke volt, melyben a kíméletlen hatalom állandó zaklatásai mellett harcolnia kellett az egyház belső bomlasztója, az eretnekség ellen is. ∓tilde; tudta jól, hogy mikor kell megalapozott érveléssel, józan okfejtéssel hitvitába szállni, és mikor kell egy egyszerű nemmel akár az életét adni Krisztusért. Mindkét kiállás alapja: a hit. Az a szilárd hit, ami őt az egyház alapjának építőkövévé tette.

Tuti menü