Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Pápaválasztás képes leírás - Vatikán.tlap.hu
részletek »

Pápaválasztás - Vatikán.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: vatikan.tlap.hu » Pápaválasztás
Keresés
Találatok száma - 17 db
A felszálló fehér füst históriája

A felszálló fehér füst históriája

A következő pápa megválasztása, illetve személye a 118 tagú konklávé tagjainak szavazataitól függ. A kétharmados vagy egyszeri többség eléréséig vajon hányszor száll föl fekete füst, jelezve az eredménytelenséget, amíg végre fehér füst száll majd fel a sixtusi kápolnából? Gyorsított választási folyamat lesz, vagy váratlan fordulatokkal tarkított hosszadalmas huzavona? Nyilvánvaló, a jó milliárdnyi katolikus hívő érdeke az, hogy minél hamarább betöltse az új pápa Szent Péter utódjának a székét. De hogyan is zajlik a mindig történelmi különlegességnek számító pápaválasztás, a konklávé imákkal és mérlegelésekkel teljes, felelős időszaka? Történelmi pillanatkép a pápaválasztó konklávéról.

A pápaválasztás a római katolikus egyházban

A pápaválasztás a római katolikus egyházban

A római katolikus egyházban 1179 óta kizárólag bíborosok választhatnak pápát. Miután a bíborosok többsége sokáig túlnyomórészt itáliai volt, vagy a Kúria közelében élt, hosszú ideig a pápákat is elsősorban a Róma környékén élő (természetesen főként itáliai) főpapok közül választották ki. (Elvben bármely megkeresztelt, nőtlen katolikus férfi lehetett pápa, de a 14. századtól csak bíborost választottak egyházfővé.) A bíborosok száma a 15. századig többnyire nem haladta meg a harmincat. A pápaválasztó bíborosi kollégium létszámát V. Sixtus 1586-ban emelte hetvenre, s e számadat szerepel az 1917-ben kiadott Egyházi Törvénykönyvben is. A 20. században négy pápa is módosított a konklávé menetén: X. Pius 1904-ben, XII. Pius 1945-ben, valamint VI. Pál 1970-ben és 1975-ben. VI. Pál határozott úgy, hogy 120 tagúra bővíti a pápaválasztó testületet, amelyben csak nyolcvan évnél fiatalabb bíborosok vehetnek részt.

A pápaválasztás folyamata és az esélyesek

A pápaválasztás folyamata és az esélyesek

A pápaválasztás hatályos rendjét a II. János Pál pápa által 1996-ban kiadott úgynevezett apostoli konstitúció szabályozza, amin XVI. Benedek csak egy ponton változtatott. A választáson szavazásra jogosultak a bíborosi kollégium azon tagjai, akik az Apostoli Szék megüresedésének napján még nem töltötték be a 80. életévüket (az idősebbek is viselhetik a bíborosi címet, de nem választanak pápát), a számuk legfeljebb 120 lehet.

A pápaválasztás menete

A pápaválasztás menete

római pápa megválasztásához a választó bíborosok szavazatának kétharmada szükséges, a jelenlevő választó bíborosok összlétszámát véve alapul. Abban az esetben, ha a jelenlévő bíborosok száma nem osztható 3 egyenlő részre, a pápaválasztás érvényességéhez +1 szavazat szükséges. A szavazás három lépésben történik. Az első lépés az előválasztás. Ekkor a két szertartásmester előkészíti és kiosztja a szavazócédulákat, minden bíborosnak kettőt vagy hármat. Ekkor sorsolják ki a választó bíborosok közül a három szavazatszámlálót, a betegek szavazatait összegyűjtő három infirmáriust és a három ellenőrt. A sorsolást az utolsó diakónus bíboros végzi úgy, hogy egyenként húzza ki a kilenc nevet. Az első hármas csoport tagjai lesznek a szavazatszámlálók, a másodiké az infirmáriusok, a harmadiké az ellenőrök. Tisztségük a választás egész idejére érvényes.

A pápaválasztás ősi hagyománya

A pápaválasztás ősi hagyománya

Azt az időszakot, amely egy pápa halála és a következő pápa trónra lépése között telik el, interregnumnak, azaz 'uralkodások között'-nek nevezik. Az interregnum rendszerint legalább két hétig tart, ami alatt a pápát felravatalozzák, majd eltemetik. Közben a pápaválasztásra jogosult bíborosok Rómába gyűlnek, hogy zárt ajtók mögött döntsenek a következő pápa személyéről.

Amikor nincs pápa  mit kell tudni a sede vacantéről?

Amikor nincs pápa mit kell tudni a sede vacantéről?

Amikor egy püspök lemond vagy meghal, s egyházmegyéje első számú vezető nélkül marad, sede vacante állapotról beszélünk. Ha a pápa lemond vagy meghal, nem csupán az Egyház marad vezető nélkül, hanem a római egyházmegye is, melynek székesegyháza a lateráni Szent János-bazilika. A sede vacante avagy interregnum alatt az Egyházat a bíborosok testülete kormányozza.

Elkezdődött a pápaválasztás folyamata

Elkezdődött a pápaválasztás folyamata

Róma. A pápa lemondásától az új pápa megválasztásáig sok feladatot kell elvégeznie a bíborosi kollégiumnak, s ezek nem egy esetben szigorú szabályokhoz kötöttek. A pápaválasztó konklávé előkészítésével foglalkozó első tanácskozást már hétfőn megtartják a Rómában tartózkodó bíborosok.

Hogyan zajlik a pápaválasztás?

Hogyan zajlik a pápaválasztás?

Bár az elmúlt közel 2000 évben több, mint 260-szor megtörtént, egy új pápa megválasztását mégis titokzatosság lengi körül. Az alábbiakat biztosan tudhatjuk. A szavazás előtt A procedúra akkor veszi kezdetét, amikor a bíborosi kollégium dékánja Rómába rendeli a testület tagjait, hogy részt vegyenek a pápaválasztó konklávén. A politikai választásokkal ellentétben itt senki nem jelölteti magát, és nem is kampányol, hogy pápa lehessen. Bár a konklávét megelőző hetekben szövevényes hatalmi játszmák zajlanak a színfalak mögött, elvileg a bíborosi kollégium bármelyik tagját megválaszthatják.

Konklávé

Konklávé

A konklávé a római katolikus egyház által 1274-ben létrehozott alkalmi intézmény, melynek feladata a mindenkori új pápa megválasztása. A szó jelentése arra utal, hogy a pápát választó testületet befogadó helyiséget kulcsra zárják (a latin cum [-val, -vel] és clavis [kulcs] szavakból). A helyiséget egy időben be is falazták - a bentiek csak élelmet kaphattak -, hogy a döntés ne húzódjon el és azt mások ne befolyásolják. VI. Pál döntései (Ingravescentem aetatem, 1970, illetve Romano Pontifici eligendo, 1975) alapján csak a 80 évnél fiatalabb bíborosok vehettek részt mind a választás folyamatában, mind a megfigyelésben, a testület maximális létszáma pedig 120 fő. II. János Pál is változtatott a szabályokon (Universi Dominici gregis, 1996): a lényeges szabályok megtartása mellett kizárt két évszázadok óta nem alkalmazott döntési módot - a konklávé közfelkiáltással és megegyezéssel nem, csak szavazással dönthet -, a bíborosok szállásául a szintén a Vatikánban levő Domus Sanctae Marthae kényelmesebb épületét jelölte ki, valamint újra lehetővé tette a nyolcvan évnél idősebb bíborosok részvételét az előkészületi fázisban, rájuk bízta a közös imák vezetését, de a szavazásból továbbra is kizárta őket. A szabályozást a jelenlegi formában XVI. Benedek pontosította (Motu Proprio de Aliquibus Mutationibus, 2007), aki a 2013. február 28-i lemondása előtt még módosított néhány szabályt.

Hirdetés
Korábban felszállhat a füst a Vatikánban?

Korábban felszállhat a füst a Vatikánban?

A jelenleg érvényben lévő egyházjogi szabályozás szerint attól a pillanattól fogva, hogy a pápa meghal vagy lemond a pontifikátusról, az egyházfőségről, a választásra jogosult kardinálisoknak 15 napot kell várniuk, amíg megindíthatják az új pápa megválasztását. Boldog II. János Pál egy 1996-ban kiadott dokumentumában, melynek címe: Universi Dominici Gregis, úgy rendelkezett, hogy a pápajelölő és választó procedúrának zárt ajtók mögött, legkorábban a pápai trónt üresnek nyilvánító időponttól számított 15, de legkésőbb 20 napon belül meg kell történnie. Ám a jelenlegi, több tekintetben is példátlan helyzetre tekintettel ez az időpont esetleg módosításra kerülhet. Ha korábban is jelen lesznek a Vatikánban a választásra jogosult konklávé tagjai teljes számban, saját döntésük következtében a procedúra hamarabb is elkezdődhet - nyilatkozta Federico Lombardi, a pápai sajtóiroda igazgatója. A javaslat és a döntés előkészítése a Kardinálisok Kollégiuma vezetőjének, Angelo Sodano bíborosnak a kompetenciája. XVI. Benedek pápa közben még két hónapig a pápai rezidencián marad Castel Gandolfoban, majd a Mater Ecclesiae nevű szerzet épületének teljes felújítása után oda költözik.

Mi történne, ha Erdő Péter lenne a pápa?

Mi történne, ha Erdő Péter lenne a pápa?

Először is: természetesen mérhetetlen büszkeséggel töltene el minden magyart, hogy mi adjuk a pápát. Akárcsak a lengyelek 35 évvel ezelőtt, mi is azt éreznénk, hogy ez a választás egy egész nemzet ezeréves teljesítményének szól. Ráadásul egy olyan ország számára, mely immár száz éve a nagyság, és ezzel együtt a külföld tiszteletének elvesztésével küzd, egy ilyen esemény nagyon fontos lelki kompenzáció lehetne.

Pápaválasztás

Pápaválasztás

Pápaválasztás Bonyolult szertartási rend követi a pápa halálát. Háztartásának prefektusa James Harvey bíboros állapítja meg a halál beálltát, aki erről értesíti a pápa kamarását, Edurdo Martinez Solanót (a halál beálltát sajátos módszerrel szokták megállapítani, egy ezüstkalapáccsal megkocogtatják az egyházfő homlokát). A módszert egészen biztosan alkalmazták XIII. Leó pápa 1903 -ban bekövetkezett halálakor, és egyes források szerint az 1963-ban elhunyt XXIII. János halálát is így állapították meg. Solano hitelesíti a halál beálltát, majd értesíti Piero Maini érseket, az Apostoli Szék titkárát. A titkár értesíti Camillo Ruini érseket, Róma vikáriusát, aki aztán tájékoztatja a közvéleményt.

Pápaválasztás - Erdő Péter portréja a favoritok között

Pápaválasztás - Erdő Péter portréja a favoritok között

A Die Presse vezető konzervatív osztrák napilap Marc Oullet kanadai, Angelo Scola olasz, Luis Tagle Fülöp-szigeteki és Odilo Scherer brazil bíboros mellett mutatta be Erdő Pétert, mint az egyik 'favoritot' a kedden kezdődő konklávé előtt.

Pápaválasztás: érdekes dolgok derültek ki

Pápaválasztás: érdekes dolgok derültek ki

Titoktartási esküjük miatt a bíborosok nem beszélhetnek a pápaválasztásról, de vatikáni tartózkodásukról írnak blogjukon, Twitter-profiljukon, illetve mindennapjaikról, tapasztalataikról a sajtónak is beszámolnak.

Pápaválasztás: Magyarország rossz híre ...

Pápaválasztás: Magyarország rossz híre ...

A római katolikus egyház fejének, a pápának a hivatalára nincsenek hivatalos jelöltek, nincs választási kampány, és tilos mindenféle választási ígéret. A konklávék kimenetele általában meglepetésszámba megy. Értesüléseink szerint a lehetséges pápajelöltek között Erdő Pétert is emlegetik, de miután a Vatikán a pápa személyével világpolitikai tényező is, Magyarország rossz nemzetközi megítélése a magyar bíborost is megfosztotta a valós esélyektől. .

Pápaválasztás: rendkívüli biztonsági intézkedések Rómában

Pápaválasztás: rendkívüli biztonsági intézkedések Rómában

Rendkívüli szervezési és biztonsági gépezet indult be az olasz fővárosban a pápa lemondása és az utód megválasztása alkalmából Rómába érkező zarándoktömeg fogadására. Csütörtöki sajtóértesülések szerint a Vatikánvárosban és a fővárosban megerősítették a terrorizmus elleni intézkedéseket. .

Pápaválasztási szótár

Pápaválasztási szótár

Bizonyos szavakat mindennap használunk, mások csak különleges alkalmakkor bukkannak fel. Az új pápa megválasztása remek példát szolgáltat erre: íme, az egyedi szakkifejezések, melyek szinte csak ilyenkor használatosak. Róma püspöke A pápa egy másik megnevezése. Mivel Róma a katolikus egyház fővárosa, ezért a város püspöke egyúttal az egész világra kiterjedő egyházban is a legfőbb helyet foglalja el. Bulla A pápa által kiadott hivatalos dokumentum. A név a latin buborék jelentésű szóból származik, és azt a pápai dokumentumokra erősített ólompecsétet jelöli, mely az egyházfő kézjegyeként szolgál.

Tuti menü